Anunțuri de mediu

S.C. WINCON S.R.L., în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru planul „Elaborare documentație pentru autorizarea executarii lucrarilor de modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. Bontida nr. 116/13.10.2017 si modificare proiect autorizat cu nr. 102 din 22.03.2018 prin extindere hala de productie si depozitare elemente prefabricate din beton armat pretensionat”, propus a fi amplasat în comuna Bonțida, sat Răscruci, f.n., județul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 și la sediul titularului/proiectantului începând cu data de 5.08.2019, între orele 9:00 – 14:00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la 23.08.2019, la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264.412.914, e-mail office@apmcj.anpm.ro, după următorul program: luni – joi între orele 09:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.

Back to news